Yönetim Danışmanlığı, Sistem ve Süreç Denetimi

 Yönetim Danışmanlığı (Kurumsallaşma)

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini, kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir. Bu yapıyı sağlamak için yönetim danışmanlığına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulan departmanımız, konusunda uzman ve tecrübeli kadrosuyla yerli ve yabancı firmalara hizmet sunmaktadır.

Şirketlerin yapısına göre değişen bu hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

*Stratejik değerlendirme
*Pazar değerlendirmesi, rekabet analizi ve kıyaslama
*Şirket değerlendirmesi ve SWOT analizinin yapılması
*Stratejik hedeflerin belirlenmesi ve iş planlarına dönüştürülmesi
*Aile şirketleri ve sürdürülebilirlik
*Yeniden yapılanma
*İnsan kaynakları yönetimi
*Şirket taraması ve anketler
*Yönetim ve liderlik gelişimi
*Eğitimler
*Performans odaklı kültür ve değişim yönetimi
*İç denetim 

Sistem ve Süreç Yönetimi

Günümüzde doğru, zamanında ve güvenli raporlama kurumlar için hayati önem taşımaktadır. Kurumlarda finansal raporlamalar ve bunu etkileyen tüm iş süreçleri bilgi sistemleri tarafından desteklenmektedir. Bilgi sistemleri ve diğer iş süreçlerinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için uzman kadrolarımız tarafından denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

yonetim-danismanligi