Vergi Uygulamaları

Yeminli Mali Müşavirlik

Maliye Bakanlığı’nda uzun yıllar vergi denetimi görevi yapmış Yeminli Mali Müşavirler ile Mali Müşavirler ve Denetçilerin bulunduğu profesyonel kadrosu ile bu hizmetleri sürdürmektedir.

*Gelir ve kurumlar vergisi tam tasdik işlemleri
*KDV iadesinin hazırlanması ve tasdik işlemleri
*Diğer tasdik işlemleri

Vergi Revizyon

Yerli ve yabancı şirketlerin geçmişe dönük muhasebe ve vergi işlemlerinin risk tespiti amacıyla defter ve belgeler üzerinden incelenmesi ve genel kabul görmüş ilkeler ile mevzuata aykırı hususların düzeltilmesine ilişkin rapor hazırlanması

Vergi İhtilafları ve Uzlaşma Hizmetleri

*Yetkili hukukçularımız ile Vergi Mahkemeleri, Danıştay nezdinde her türlü vergi dava, istinaf, temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve yasal takibi
*Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmalarda mükellef adına uzlaşmalara katılma

Hizmetler-Vergi Uyg.