Muhasebe Uygulamaları

Mali Müşavirlik Hizmetleri

*Vergi danışmanlığı
*Vergi incelemesi takibi ve danışmanlığı
*Transfer fiyatlandırması danışmanlığı
*Yeni çıkan veya değişen mevzuatların şirket muhasebe birimlerine bildirilmesi ve eğitim seminerleri düzenlenmesi.
*Yabancı şirketlerin Türkiye’deki tüm izin ve belgelerinin takibi ve sonuçlandırılması
*T.C. kişi ve kurumların, yurtdışı ticari faaliyetleriyle ilgili, her türlü vergi, danışmanlığı şirket kuruluşu gibi işlemlerinin yaptırılması

Muhasebe Hizmetleri

Türk ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre, e-defter dahil her türlü yasal defterlerin tutulması ve mali tabloların hazırlanması
*Talep edilmesi halinde özel raporlama yapılması
*Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin, aylık KDV beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin, aylık ve üç aylık muhtasar beyannamelerinin, damga vergisi beyannamelerinin ve SGK bildirgelerinin hazırlanarak vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna verilmesi
*E-beyannamelerin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
*Bordrolama hizmetleri
*Personelin işe giriş ve çıkışıyla ilgili her türlü resmi işlemlerinin yürütülmesi

Şirket İşlemleri

Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin;

*Kuruluş ve tasfiye işlemleri
*Şirketlerin sermaye artırımı, azaltımı ve hisse devir işlemleri
*Birleşme ve bölünme (kısmi-tam) işlemleri
*Hisse değişim işlemleri
*Ticaret siciline tescil, vergi dairesine kayıt ve vergi numarası alınması ile çalıştırılan personel için sosyal güvenlik kuruluşuna yapılacak müracaatlar
*Yabancılara oturma izninin alınması
*Yabancı şirketlerin irtibat bürolarının (Liaison Office) kuruluş ve gerekli izinlerinin alınması ve bu bürolara hizmet verilmesi

Hizmetler-Muhasebe Uyg.