Nisan 2020 - Mali Takvim

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/04/2020 09/04/2020 16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2020 10/04/2020 16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/2020 15/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 20/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/2020 27/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/2020 27/04/2020 1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/04/2020 27/04/2020 1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 27/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2020 30/04/2020 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2020 30/04/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan – 1 Haziran 2020)